Phong Thủy

Màu sắc ngôi nhà với gia chủ mệnh Kim
01/01/2003 04:07
Nhà tôi vừa hoàn thiện, tôi muốn chọn màu sơn phù hợp với phong thủy. Tôi là người có mệnh Kim nên sử dụng màu gì thì tốt nhất?