Khách sạn Cường Thanh

KHÁCH-S-N-CUONG-THANH.jpg


Khách sạn Cường Thanh


252/43 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM